Maier & Korduletsch Maziva

Autorizovaný distributor produktů Mobil | tel.: +420 380 601 028

Aplikace systémů managementu úspory energií dle normy ISO 50001 v procesu výroby

ISO50001

Premisou pro vznik normy ISO 50001 bylo snížení ekologické stopy procesu výroby, zejména snížení produkce skleníkových plynů a dalších derivátů zatěžujících životní prostředí,  při redukci její energetické náročnosti.

Norma je založena na přístupu k neustálému zlepšování podle modelu Plan – Do – Check – Act (Plánuj - Dělej - Kontroluj - Jednej) a začleňuje management hospodaření s energií do každodenních postupů organizace.

Pojďme si přiblížit jednotlivé kroky aplikace normy:

 

1) Jak správně nastavit plán úspor

Právo a zákon - oddělení managementu hospodaření s energií se musí seznámit s právními náležitostmi vedoucími k možnostem programových změn a nastavení modelu úspor ve výrobě.

 

Přezkoumání stávajícího stavu - v této části je nezbytné přezkoumat stávající energetické výdaje, odhalit klíčové části, které se na výdeji energie podílejí nejvíce a dále také nastavit priority při aplikaci redukčních nástrojů.

 

Stanovení komparačního období - je zapotřebí citlivě nastavit období, během nějž budou změny sledovány.

 

Stanovení cílů - management společnosti musí nastavit jasné cíle energetických úspor a seznámit s nimi zaměstnance, aby došlo k jejich koordinovanému naplňování. 

 

Vytvoření akčního plánu - součástí procesu plánování je i vytvoření metodologie aplikace změn a přidělení kompetencí k jednotlivým krokům zaměstnancům společnosti.

 

2) Jak pracovat s plánem?

Znalost kompetencí, školení a rozšiřování znalostní báze - uvnitř i vně vaší společnosti musí být všichni participanti srozuměni s tím, že jste se rozhodli aplikovat normu ISO 50001. Najděte si dodavatele klíčových komponent vašeho podnikání, který již přijal tento standard za svůj a nechte ho uvést vaše zaměstnance do problematiky.

 

Komunikace - bavte se se svými zaměstnanci o nově získaných zkušenostech, jejich zpětná vazba vám zjednoduší chápání potřeb při výrobě.

 

Dokumentace - dokumentujte všechny výstupy ohledně aplikace normy ISO 50001, pomohou vám při zpětném zhodnocování úspor.

 

Kontrola - abyste viděli výsledky aplikace normy, musíte nastavit zpětné kontrolní mechanismy odpovídající náročnosti vašeho výrobního segmentu tak, aby byly nové hodnoty porovnávány s těmi stávajícími napříč všemi klíčovými procesy, jichž se norma týká. Zároveň si musíte nastavit míru úspor, která se pro vás stává zajímavou a snažit se ji naplnit.

 

  Přemýšlejte o úsporách jako o budoucím potenciálu vašeho podnikání - pokud se pro vás stane úspora energie jedním z klíčových témat při rozhodování zda zakázku přijmout či nikoli, pak jste pro svou společnost získali velmi mocný nástroj pro budoucí plánování nových bussines příležitosí a zároveň pro posilování vztahů se stávajícími klienty. 

 

3) Jak kontrolovat užitečnost přijetí normy ISO 50001

Monitoring, měření a analýza dat - nastavením korelace hodnot původních a kýžených dokážete rozpoznat, zdali je pro vás aplikace normy účinná.

 

Evaluace - zpětným zhodnocováním získaných informací dokážete vždy včas pochopit, kde jsou další možnosti snižování energetické náročnosti vaší výroby.

 

Interní audit - auditoři vám pomohou s definováním výsledků získaných na základě vašich plánů a reálných výkonnostních dat v rámci aplikace normy.

 

Předvídejte - pokuste se již od základu předvídat potenciální problémy, které by mohly vzniknout na základě nedostatečně uváženého rozhodnutí o přijetí ISO 50001.

 

4) Jak předjímat budoucím hrozbám

Jednoduše - neusněte na vavřínech, neustále analyzujte data získaná v rámci aplikace normy a pokoušejte překonat sami sebe a posunout možnosti úspor energií o krok dále.

 

Pokud si necháte poradit našimi odborníky, můžeme společně přispět ke snížení nákladů na výrobu ve vaší společnosti. Maier & Korduletsch Maziva k.s., autorizovaný distributor produktů Mobil chápe společenskou zodpovědnost jako nedílnou součást svého podnikání. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli „Oiltainer“ - zpětně plnitelný poplastovaný KEG sud s odčerpávacím zařízením, který může být používán i více než třicet let, plněný na 103% své kapacity. Jsme si vědomi ekologického zatížení spjatého s rafinérským průmyslem a právě proto nabízíme vysoce kvalitní úsporná maziva Mobil společnosti ExxonMobil balená tak, abyste mohli přesně kontrolovat jejich spotřebu i výkonnost.

Navíc díky laboratorním výzkumům SIGNUM Oil Analysis byla prodloužena trvanlivost olejů a maziv Mobil z pěti na sedm let.

Rádi připravíme odborná školení pro vaše zaměstnance tak, aby byli srozuměni s plány vaší společnosti v rámci aplikace standardu ISO 500001.

Maier & Korduletsch - partnerství, které nedrhne