Maier & Korduletsch Maziva

Autorizovaný distributor produktů Mobil | tel.: +420 380 601 028

Efektivní mazání zvýší produktivitu ve výrobě

Firmy podceňují vlastní potenciál ke zvýšení produktivity díky efektivnímu mazání svých zařízení.

43 %

nevěří, že výběr vysoce kvalitních olejů a maziv může dosáhnout zvýšení produktivity

6 z 10

nevědí, jaký vliv může mít správné mazání na neplánované odstávky nebo na disponibilitu výrobních zařízení

Potenciál snížení celkových provozních nákladů je všem dobře znám, ale je podhodnocen.

59 %

si myslí, že jejich náklady mohou klesnout díky výběru správného oleje a nebo správného managementu olejů a maziv o více než 5 %

1 z 10

avšak méně než 1 z 10 s i myslí, že mohou být úspory vyšší než 20 %

30 %

skutečně mohou oleje a maziva ovlivnit až o 30 % náklady na opravy?

Nedostatky v odborných znalostech, proškolování a procesech jsou překážkou při dosažení možných úspor

4 z 10

jen 4 z 10 mají  zaveden úspěšný proces olejového hospodářství

43 %

nevěří tomu, že vysoce  kvalitní oleje a maziva přispí-vají ke zvýšení produktivity

63 %

neprovádějí proškolení persornálu v oblasti olejů a maziv, jelikož se tím nedosáhne obzvláště lepších výsledků

Vše výše uvedené má finanční důsledky

20 %

uvádí, že neplánované odstávky zařízení vznikají  v důsledku nesprávné volby oleje nebo nesprávnému olejovému  hospodářství a celkové náklady vyčíslily na více než 230.419 EUR.