Maier & Korduletsch Maziva

Autorizovaný distributor produktů Mobil | tel.: +420 380 601 028

Limitovaná záruka motorů s produkty Mobil 1™

Přečtěte si prosím podmínky akce níže na stránce. Pokud máte zájem službu využít, můžete se už nyní registrovat pomocí formuláře na konci této stránky.

Co limitovaná záruka pokrývá

ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA (“ExxonMobil”) poskytuje tuto limitovanou záruku zákazníkům značkových dealerů, kteří používají ve svých vozidlech maziva Mobil 1. Limitovaná záruka pokrývá vlastní mazivo, a kritické části motoru mazané tímto mazivem. ExxonMobil ručí za svá maziva, jsou bez vad, a chrání motor před poškozením. Do záruky nejsou zahrnuty díly, které nejsou mazány, již známá poškození, konstrukční závady motorů nebo závady z nich plynoucí. Limitovaná záruka je poskytovaná za následujících, v tomto dokumentu popsaných podmínek:

 1. 1. V době zahájení limitované záruky, musí být vozidlo v záruční lhůtě poskytované výrobcem nebo na první pozáruční servisní prohlídce a po celou dobu záruky muselo být servisováno v souladu a ve výrobcem předepsaných servisních intervalech;
 2. 2. Od chvíle sjednání limitované záruky, musí být vozidlo servisováno ve výrobcem předepsaných intervalech s použitím produktů Mobil 1;
 3. 3. Datem sjednání této limitované záruky je datum písemného projevu mezi zákazníkem a značkovým dealerem a záruka trvá od tohoto data po celou dobu, kdy je vozidlo servisováno v souladu s výrobcem předepsaných intervalech,  po dobu pěti (5) let nebo do ujetí 160 000 km, (co nastane dříve);
 4. 4. Tato limitovaná záruka je nepřenosná.

 

Co limitovaná záruka nepokrývá

 1. 1. Maziva značky Mobil 1TM používaná v mechanicky neodpovídajících zařízeních, poškozených v důsledku abnormálního provozu; nedbalostí; nadměrného zatěžování; poškozeného nehodou, přepravou nebo nehodou během ní; nebo v zařízeních upravených bez písemného souhlasu originálního výrobce zařízení (OEM)
 2. 2. Případy kdy předpisem OEM vyžadované mazivo neodpovídá mazivu ExxxonMobil, které bylo použito bez písemného doporučení ExxonMobil.  
 3. 3. Maziva Mobil 1, která byla použita ve spojení s jinými produkty nebo aditivy, která nebyla schválena pro použití ExxonMobilem.
 4. 4. Maziva Mobil 1, která nebyla vybrána a udržována v souladu s předpisem OEM nebo písemnými instrukcemi ExxonMobil (které zahrnují správné balení produktů).
 5. 5. Motory poškozené z důvodu předchozích provozních podmínek, které odporují použití maziv Mobil 1.
 6. 6. Opravy nebo výměny zařízení z důvodu běžného opotřebení.
 7. 7. Jakékoliv přepravní náklady z nebo do sídla nebo garáže značkového dealera za účelem prohlídky zařízení, náklady na odtah, přepravní poplatky, náklady na pronájem vozidla, provozní ztráty, ztráty výdělku, ztráty dobrého jména, ztráty zisku, ztráty hodnoty vozidle, cena za opravy nebo výměny jiného majetku, který byl poškozen nebo jakékoli náklady za související nehody nebo poškození.

 

Co musíte udělat v případě reklamace

Vaše reklamace musí být uplatněna během 30 dní od zjištění závady a ne později jak do 6 měsíců od data, kdy k závadě došlo. Jako prvního kontaktujte značkového dealera, s kterým jste uzavřeli tuto limitovanou záruku. Značkový dealer následně provede prohlídku vašeho motoru, aby zjistil rozsah poškození. V případě, kdy značkový dealer uzná, že mazivo bylo důvodem poškození motoru, značkový dealer nahlásí rekalmaci ExxonMobilu. ExxonMobil si vyhrazuje právo provést svou vlastní prohlídku, včetně provedení třetí stranou, pro ověření zjištění provedených dealerem, a to včetně odběru vlastních vzorků maziva z motoru a zjištění servisní historie vozidla. V případě, že značkový dealer nepřijme vaší reklamaci, můžete kontaktovat ExxonMobil na následující adrese (VLOŽIT KONTAKTNÍ ADRESU, EMAIL, WEBOVÉ STRÁNKY). Pokud by značkový dealer, s kterým jste uzavřeli tuto limitovanou záruku ukončil nákup maziv ExxonMobil, můžete i nadále využívat jejích výhod u jiného značkového dealera, za předpokladu splnění všech kvalifikačních předpokladů.

Do spuštění programu Mobil 1 Engine Guarantee v České republice zbývá

M1EG