Maier & Korduletsch Maziva

Autorizovaný distributor produktů Mobil | tel.: +420 380 601 028

Mobil Pegasus 610 v aplikaci pro bioplynové stanice

Proces zpracování bioplynu v Brigdewater

Ve čtyřech motorech Man V12 vykonává Mobil Pegasus 610 nejlepší výkon. Pomáhá tak jedné z nejprogresivnjějších společností dosáhnout kýžených výsledků.

Nedaleko britského města  Bridgewater se v malebné krajině nachází jedna z nejinovativnějších bioplynových stanic.

Její specialitou je spalování zplodin vzniklých během anaerobního trávícího procesu. Ty vznikají během spalování organických zplodin za účelem zisku maximální energetické efektivity.

Z mnoha různých zdrojů je tu sbírán bioplyn pro tři následující výstupy:

generátor elektřiny o kapacitě 2.6MW, výrobník biometanu a zdroj tepelné energie.

Níže je ukázáno, jakým způsobem probíhá proces transformace vstupních zdrojů ve finální produkty.

 

Cannigtonská bioplynová stanice používá pro hladký provoz poslední tři roky produkt Mobil Pegasus 610, který jí dopomáhá k výrazným provozním úsporám a zároveň skvěle plní svou funkci.

Mezi hlavní benefity aplikace produktu patří zvýšení ochrany proti opotřebení zejména v místech, kde běžně dochází ke zvýšení koroze materiálu zejména hydrogen sulfidovými a halogenovými zplodinami, které jsou součástí chlorinových a fluorinových halidů.

 

Za poslední dva roky běžely motory v nepřetržitém provozu bez závad.

Díky včasným analýzám kvality oleje, které probíhaly 750 hodin před nařízenou kontrolou, byl vylazen provozní čas každého systému na 1000 hodin nepřetržitého provozu před nutností provést povinnou odstávku.

 

Matt Smith, Vedoucí údržby strojů poznamenal, že nejdůležitějším faktorem a zároveň největším překvapením pro něj byla čistota motorů po tak dlouhé provozní době.