Maier & Korduletsch Maziva

Autorizovaný distributor produktů Mobil | tel.: +420 380 601 028

Plastická maziva Mobil SHC Polyrex v automatizovaném průmyslu

Plastická maziva Mobil SHC Polyrex

Jak vybrat správné plastické mazivo pro stroje pracující za extrémních podmínek?

Automatizovaná výroba s sebou přináší zvláštní nároky na velmi pečlivou údržbu drahých robotických strojů. Pro dosažení maximálního výkonu ve výrobním procesu jsou vyvíjena i speciální plastická maziva značky Mobil SHC. Jedná se o nejvyšší řadu syntetických plastických maziv určených pro namáhané stroje vystavené extrémním teplotním podmínkám. 

Při výběru správného maziva je ovšem potřeba brát zřetel i na jiné určující faktory, než  obecné kvality produktu případně doporučení od výrobce, je potřeba zohledňovat I specifika dané aplikace a s tím se pojící doplňkové charakteristiky jako např.: viskozita, typ oleje, stabilita provozní teploty či úroveň zahuštění. 

Proces vývoje maziva

 

Pro odborné pracovníky údržby je důležité pochopit, jakým způsobem probíhá proces vývoje maziva proto, aby dokázali nastavit dlouhodobý plán aplikace a výměny maziva. Pokud bychom chtěli uvést nejjednodušší způsob, jak přemýšlet o aplikaci maziva je potřeba představit si celý proces jako houbu nasávající mazivo.

 

Když např. stroj pracuje s těžkými břemeny či při vysokých teplotách, zahušťovadlo (houba) uvolní olej pro mazání mechanických částí. Je li zátěž uvolněna, houba začne postupně zpětně nasávat části uvolněného oleje pro jeho další užití.

 

 

Nejčastěji se tento typ plastických maziv užívá všude tam, kde z různých důvodů nemůže být mazivo naneseno na konkrétní místo a poté tam zůstat, kde je opětovné promazávání časté, obtížné a nebo se nevyplatí z ekonomického hlediska. Obvykle těmito stroji bývají: hnací hřídele spojky, univerzální hřídele a ložiskové hřídele ventilátoru .

 

Výběr maziva pro stroje pracující při extrémních teplotních podmínkách

 

V extrémních teplotních podmínkách existuje značné riziko, že výkon maziva bude prudce klesat kvůli oxidaci základní složky zahušťovadla případně kvůli únikům ze stroje či kvůli rychlému odpařování. Jedním z hlavních faktorů, které mohou omezit funkčnost maziva při extrémních teplotách je užití nesprávné složky se špatnou viskozitou a oxidační odolností. Oxidace je chemická reakce, která probíhá mezi vzdušným kyslíkem a mazivem a zrychluje se společně se zvyšující se teplotou.

 

Pravidlem je, že nad 60°C provozní teploty se oxidace zdvojnásobuje s nárůstem teploty o každých 15°C. Toto pravidlo se mění v závislosti na typu zahušťovadla v mazivu či na množství kovu obsaženém ve výrobním stroji (jiné výsledky jsou pro lithium, vápník, hliník, atd.)

Je dokázáno, že maziva vyvinutá na syntetickém olejovém základu dosahují lepších výkonů při jakémkoli rozpětí operačních teplot, nežli ta založená na základu minerálním.
Např. řada Mobil SHC Polyrex™ byla navržena tak, aby stroje chránila a pomáhala jim dosahovat maximálních výkonů až do teploty 170°C.

Základem tohoto funkčního rozpětí je elastomerové zahušťovadlo, které je vysoce odolné vůčí oxidaci a ztrátě své strukturální stability a zároveň tím pomáhá snížit časy potřebné na znovupromazání stroje při zvýšení ochrany stroje narozdíl od minerálního oleje.  

 

Syntetická maziva jako prostředek zvýšení efektivity práce 

 

Jedna ze společností, která byla zapojena do pilotních zkoušek aplikace syntetických maziv do výrobního procesu, byla německá společnost zabývající se zpracováním hliníku.

 

Ochrana ložisek kol, které dosud byly ošetřovány základním olejem s viskózním číslem  100cSt se jevila jako značně nedostačující, neboť docházelo k neustálému mechanickému poškození strojů a následným únikům maziva způsobeným přehřátím stroje a tím i jeho znehodnocení. To mělo samozřejmě za následek i zvýšení nákladů spojených s pořizováním stále nového maziva. 

Tým odborníků společnosti ExxonMobil byl touto společností osloven, zdali by pomohl na základě kvalitativní analýzy stávajícího řešení zkonstruovat nové funkční mazivo a aby navrhl i ideální plán jeho výměny a údržby.
Po pochopení všech základních podmínek výroby navrhl tento tým konverzi k oleji Mobil Polyrex 462, který nejlépe vyhovoval svou funkčností i nároky na pravidelnost výměny. 

 

Vyšší viskozita oleje, která je významným funkčním faktorem produktu Mobil SHC Polyrex 462 zvýšila  ochranu stroje a tím dosáhla radikálního snížení mechanického opotřebení výrobního stroje.

 

Při zpětné evaluaci, která probíhala po jednom roce od změny, společnost zjistila, že v důsledku ušetřila cca €39,000* díky menšímu opotřebení strojů a snížení frekvence výměny maziva.

 

Pokud máte pocit, že i ve Vašem výrobním procesu dochází ke zbytečným finančním ztrátám, neváhejte nás kontaktovat a společně můžeme I my dojít ke zlepšení výsledků Vaší výroby.

 

 

 

*Výše úspory není univerzální hodnotou, jedná se o případovou studii vypracovanou na základě optimalizace určitých nároků jednoho konkrétního uživatele.