Maier & Korduletsch Maziva

Autorizovaný distributor produktů Mobil | tel.: +420 380 601 028

Pravidla akce

Zažít technologii Formule 1 můžete po slpnění následujího kroku:

Zadejte své údaje

Vyplňte online své údaje do 30. 6. 2021, 23:59 (SEZČ). Obratem vám e-mailem přijde potvrzení vašeho dotazníku. Vezměte prosím na vědomí – během konání akce jsou účastníkům umožněny maximálně čtyři potvrzení dotazníku a následné uplatnění nároku na osobu. Akce trvá od 25. května 2021 do 31. července 2021 pouze na webu www.maierkorduletsch.cz, každý den do vyčerpání zásob. Tato akce podléhá pravidům akce.

© 2021 Maier & Korduletsch Maziva, k.s.

Jak se mohu zúčastnit této akce?

Vyplňte dotazník na stánce Zažijte technologii Formule 1 ve svém voze.

Kolikrát se mohu zúčastnit v této akci?

Je povoleno maximum čtyř vyplnění dotazníku na účastníka během konání akce.

Právě jsem odeslal vyplněný formulář, co bude dál?

Váš vstup bude zkontrolován jedním z našich pracovníků a status vašeho nároku Vám bude odeslán emailem. Budeme Vás informovat o stavu vašeho nároku pomocí emailu.

Obdržel jsem email ohledně chybějících informací, co to znamená a co musím dodat?

Odpoveď naleznete v zaslaném emailu, Vámi zadané podrobnosti mohou být nesprávné nebo nedostatečné k zpracování Vašeho nároku.

Jak zjistím, jaký olej je nejlepší pro můj vůz?

Navštivte, prosím, tuto stránku a vyhledejte olej dle výrobce vašeho vozu a jeho typu.

S přijetím těchto podmínek se stanete oprávněným k obdržení jednoho balení o objemu 1 L oleje Mobil pro osobní automobil ("Odměna") během období trvání akce.

1. Akce probíhá ve dvou fázích - Sběr dat a Rozeslání Odměn.

2. Ve snaze zúčastnit se této akce, musíte Vy (účastník) vyplnit dotazník na stránce Zažijte technologii Formule 1 ve svém voze v době fáze Sběru dat akce.

3. Období trvání akce: Fáze 1 - sbět dat 00:00 (Středoevropský zimní čas) 25. května 2021 a 23:59 (Středoevropský zimní čas) 30. června 2021 ("Sběr dat"). Následná fáze Rozesílka Odměn bude probíhat od 1.července 2021 do 31. července 2021.

4. Veškeré nároky na obdržení Odměny musí být iniciovány před 23:59 (Středoevropský zimní čas) 30. červnem 2021 ("Konečné datum"). Žádné nároky nebudou přijímány po konečném datu.

5. K tomu být oprávněn účastnit se soutěže musí být Účastník rezidentem České republiky a musí být starší 18 let.

6. Maximálně čtyři odeslání dotazníku jsou povoleny na jednoho účastníka ve fázi Sběru dat.

7. Tato soutěž je možná pouze pro Účastníky, kteří jsou koncovými zákazníky. Nároky od zaměstnanců prodejců, distributorů, dílen a kohokoliv jiného, profesně spojeného se soutěží, nároky skrze zástupce, třetí strany nebo nároky činěné hromadně nejsou povoleny.

Fáze 1: Sběr dat

8. Vyplňte formulář na stránce Zažijte technologii Formule 1 ve svém voze. (link)

9. Odměna je: Jedno balení o objemu jeden litr oleje Mobil pro osobní vůz.

Fáze 2: Rozeslání Odměn

10. Na potvrzení vašeho vyplněného formuláře upřesněného v odstavci 8 vám Společnost e-mailem zašle potvrzení o výsledku během dvou pracovních dnů.

11. Nesprávná podání budou notifikovány e-mailem a/nebo sms zprávou a bude vám nabídnuta možnost dodat požadované informace do 7 pracovních dnů. Společnost si také vyhrazuje právo vyžádat si další informace k podpoře vašeho požadavku. Pokud nebude odpověď obdržena během časového rámce, váš požadavek bude považován za neplatný a nebudete nadále oprávněn obdržet Odměnu.

12. Pokud je váš požadavek úspěšný, Společnost vám zašle e-mail  a následně i Odměnu.

Obecné

13. Veškerá komunikace vzhledem k nárokovému procesu musí být adresována Společnosti.

14. Společnost si vyhrazuje právo k plnému uvážení k vyloučení nároků, které považuje za nesouhlasné s Podmínkami akce.

15. Společnost bude mít právo v nezbytných situacích provést takové kroky které budou nezbytné k ochraně sama sebe či kohokoliv jiného profesně spojeného se Soutěží proti podvodným nebo neplatným nárokům, zahrnujícím bez omezení, generování či vyžadování dalšího ověření jako je doklad o zakoupení, stejně tak doklady o identitě, věku či dalších relevantních detailech o Účastníku. Tento proces může zahrnovat sdílení informací Společnosti se třetími stranami.

16. Všechny vstupy musí být učiněny Účastníky samotnými. Hromadné vstupy učiněné z trhu, spotřebitelských skupin či třetích stran nebudou přijaty. Neúplné či neoprávněné vstupy, vstupy pomocí maker nebo jiných automatizovaných způsobů (zahrnující systémy které mohou být naprogramovány) a vstupy které nesplňují podmínky těchto podmínek a pravidel akce budou vyloučeny a nebudou započítány. Pokud začne být zřejmé,že Účastník používá počítač(e) k obejítí těchto podmínek, například použitím "skriptu", "hrubé síly", maskování své identity pomocí manipulace s IP adresou, používáním identit jiných než vlastních či jakýmkoliv jiným automatickým způsobem ve snaze zvýšit počet vstupů do Soutěže v nesouhlasném duchu Soutěže bude vyloučen a Odměna bude neplatná.

17. Maier & Korduletsch Maziva, k.s. (adresou Vodňanská 375, Prachatice, 383 01, Česká repubika) bude vystupovat jako správce údajů (jak je uvedeno pod Směrnicí 95/46/EC) zodpovědný za zpracování dat získaných v rámci soutěže. Společnost bude zpracovávat osobní údaje jménem správce údajů a použije jakékoliv osobní informace odeslané Účastníkem pouze za účelem spravování Soutěže, ledaže Účastník dal souhlas k užití jeho osobních informací pro jiné účely a potvrzuje, že souhlasí s ochranou osobních dat dle správce údajů dostupných na této stránce. Účastník může odebrat souhlas s takovým používáním osobních údajů, písemným sdělením správcovi údajů. Pokud byl souhlas získán užitím výlučného zpracování může Společnost zvát Účastníky k budoucím soutěžím a poskytovat informace o produktech Společnosti.