Maier & Korduletsch Maziva

Autorizovaný distributor produktů Mobil | tel.: +420 380 601 028

Mobil Jet Oil II

Vysoce účinný olej pro letecké turbínové motory. Výjimečná tepelná a oxidační stabilita. Má schopnost snižovat tvorbu úsad, zpomalovat stárnutí a je velmi odolný proti pěnění. Bod tuhnutí -59°C, bod vzplanutí 270°C. Schválen pro provoz hlavními výrobci leteckých motorů.

Typ produktu: 
Syntetický olej
Viskozita mm²/s při 40°C: 
27,60
Viskozita mm²/s při 100°C: 
5,10

Chcete zaslat podrobnější informace k tomuto produktu?