Maier & Korduletsch Maziva

Autorizovaný distributor produktů Mobil | tel.: +420 380 601 028

Služby

ŠKOLENÍ

Naši odborníci rádi provedou školení spjaté se zaváděním či provozováním produktů Mobil ve vaší výrobě.

Tématické okruhy vždy přizpůsobíme vašim požadavkům, jako základní nabízíme:

  • Úvod do světa produktů Mobil,
  • Užití produktů Mobil pro snížení výrobních nákladů
  • Přechod na produkty Mobil od olejů a maziv jiného výrobce
  • Kvalitativní srovnání produktů mobil a následná aplikace ve výrobě
  • Vývojová tendence produktů Mobil, směřování technologického vývoje

Neváhejte nás kontaktovat, spolu jistě nalezneme řešení, které vám nejvíce padne na míru.

MSLA 

MSLA je zkratka pro novou analytickou metodu kvality oleje, Mobil Serv Lubricant Analysis. Jedná se o pokročilou sofistikovanou inovaci přechozího systému testování kvality olejů a maziv službou Signum Oil Analysis.

Tato služba vám pomůže:

  • Zajistit spolehlivost zařízení a zvýšit efektivitu výroby
  • Snížit náklady na údržbu a neplánované prostoje
  • Zlepšit životnost zařízení
  • Snížit spotřebu maziv
Program vám poskytne přesnou analýzu a detailní, využitelná doporučení a díky intuitivnímu interface umožní ve vašem počítači nebo mobilním zařízením jednoduchou správu výsledků a jejich rychlou a snadnou dosažitelnost.
 

REACH

ExxonMobil začal s realizací výnosu Evropské unie obecně známého jako REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)
. Zde se dozvíte více o REACH a o aktivitách, jimiž realizuje ExxonMobil právní předpisy.

simatec - mazaná údržba

logo simatec

simalube: kontinuální mazání snižuje náklady na údržbu a zvyšuje spolehlivost zařízení

ISO50001

Aplikace systémů managementu úspory energií dle normy ISO 50001 v procesu výroby

Premisou pro vznik normy ISO 50001 bylo snížení ekologické stopy procesu výroby, zejména snížení produkce skleníkových plynů a dalších derivátů zatěžujících životní prostředí,  při redukci její energetické náročnosti.